یکی از بهترین  مواد غذایی و دارویی که می تواند در ۴ هفته اول ترک اعتیاد به مخدر شیشه (متامفتامین ) کمک کند اسید امینه فنیل الانین و تیروزین است   
فنیل الانین یک اسید امینه ضروری برای بدن انسان است که  در شیر حیوانات پستاندار به  فراوانی  یافت می شود و مصرف ان خواص ضد درد و ضد افسردگی دارد  
فنیل الانین در بدن انسان  تبدیل به تیروزین  می شود که بعدا  در یک فرایند شیمیایی تبدیل به دوپامین و نور ادرنالین و آدرنالین می شود  
مصرف زیاد فنیل الانین در ۴ هفته اول ترک اعتیاد به مخدر شیشه (متامفتامین ) در ترمیم سیستم عصبی آدرنرژیک و گیرنده های دوپامین بسیار مفید  باشد


به نظر می اید استفاده از مواد غذایی و دارویی حاوی فنیل الانین  چه قبل از ترک اعتیاد و چه در زمان ترک اعتیاد  به متامفتامین با افزایش تعداد گیرند ه ها ی دوپامین و  هورمون دوپامین مغز می تواند علاوه برافزایش بینش بیمار به اعتیاد خود  در کاهش توهمات بیمار  و ولع مصرف کمک موثری می تواند باشد در ضمن اینکه استفاده از این اسید های امینه باعث افزایش فاکتور نوتروفیک مشتق از مغز می شود  
 استفاده از ویتامین های گروه ب به خصوص B1-B2-B3-B6-B12 به  مقدار زیاد باعث کاهش ولع (هوس ) استفاده از مخدر متامفتامین  بعد از ترک اعتیاد  به متامفتامین (شیشه) و کاهش ضایعات روانی و عصبی حاصل از اثرات مخرب متامفتامین بشود