درمان تضمینی  و صد در صد شیشه ,متادون و سایر اعتیادها !

مشاور خصوصی ترک اعتیاد=ترک در منزل خودتان بدون نیاز به کمپ و بستری شدن
شماره مشاوره و تماس=09361626191

یک بار برای همیشه شیشه و یا هر اعتیاد دیگر را ترک و درمان کنید و به زندگی عادی تان برگردید و از آن مهمتر -سالم بمانید.


هزینه دوره درمانی=10 میلیون تومان

طول دوره درمان=  تا زمان مداوای کامل بیمار از لحاظ روحی و جسمی.

حضور مداوم  در منزل بیمار و پیگیری وضعیت - ارایه مشاوره و مراقبت  پزشکی و روانی  لازم-جلوگیری از وسوسه با استفاده از روش گفتگو و آرام کردن بیمار- 

هیچکس وسوسه رو تا حالا با دارو کنترل نکرده-گول تبلیغات رو نخورید-بیمار در اون لحظه به صحبت احتیاج داره تا آروم بشه-

طول دوره درمان=تا زمان مداوای کامل بیمار از لحاظ روحی و جسمی.


مشاوره حرفه ای- نسخه های فوق العاده-روان درمانی- -ارایه مشاوره به خانواده ها جهت کمک به شخص بیمار.

مهمترین نکته:منظم کردن زندگی روزانه بیمار -درمان و جلوگیری از آشفتگی ذهنی

درمان اعتیاد شما یا عزیزان شما به طوری که کمترین فشار روحی و جسمی را تجربه کنید.


تعین ساعات ملاقات یا روزهای تماس برای بیمار آزاد است.

امکان دسترسی به مشاور در لحظات وسوسه و بیقراری در هر لحظه از شبانه روز.


شماره مشاوره و تماس=09361626191


نام مشاوره=آقای یگانه-با 15 سال سابقه بررسی و مطالعه در زمینه روانشناسی اعتیاد و درمان آن.