اینقدر از ترک متادون نترسید-

با توجه به مقدار مصرفی شما ما برنامه ی منظمی را به شما می دهیم تا با کمترین فشار جسمی و روحی متادون را از زندگی خودتان برای همیشه بیرون کنید-

اگر تصمیم شما برای ترک متادون قطعی شده تماس بگیرید-ما مرحله به مرحله شما را آموزش می دهیم تا با کمترین عوارض ترک کنید و دوباره به زندگی سالم خودتان برگردید.مشاوره حرفه ای- نسخه های فوق العاده-روان درمانی-درمان تضمینی -ارایه   مشاوره به خانواده ها جهت کمک به شخص بیمار

یک بار برای همیشه,متادون, شیشه و... را ترک و درمان کنید و به زندگی عادی تان برگردید.


شماره مشاوره و تماس=09361626191


نام مشاوره=آقای یگانه-با 15 سال سابقه بررسی و مطالعه در زمینه روانشناسی اعتیاد و درمان آن.