• مشاوره تخصصی درمان اعتیاد به شیشه
  • آموزش خانواده در جهت هدایت بیمار كم انگیزه به سمت درمان
  • مشاوره جهت نحوه برخورد با بیمار تحت درمان
  • مشاوره جهت نحوه برخورد با فرد معتاد
  • و خانواده درمانی
  • شماره تماس:09361626191
  • نام مشاور:یگانه
  • با 15 سال سابقه در زمینه درمان و مشاوره اعتیاد