همه از ترک متادون و عذاب ترک آن می ترسند-اما اگر تصمیم قطعی برای ترک و سالم کردن زندگی خودتان دارید ما راه حل را به شما می دهیم تا بدون نیاز به بستری شدن و کمترین عوارض ,متادون را برای همیشه از زندگی خودتان دور کنید-اگر تصمیم تان قطعی شده که سالم شوید به خدا توکل کنید و اطمینان داشته باشید که او به شما کمک خواهدد کرد-این را هم بدانید  که  ترکش خیلی سخت نیست-بشرط اینکه راهشو بدونید.برای دریافت مشاوره و شروع دوره درمانتان تماس بگیرید09361626191
نام مشاور:آقای یگانه

هدف من و خواسته من از ایخدا اینه که حتی اگه شده به یک نفر هم کمک کنم و از متادون و اعتیاد به شیشه و سایر مواد نجاتش بدم-واقعا از خدا میخوام کمکم کنه بازار متادون فروشها رو کساد کنم-چون فقط به اسم کمک ,معتاد رو از چاله به چاه  می اندازند.