با با مصرف این دارو حتی از فکر کردن به شیشه حال بیمار بهم میخورد و کاملا هنگام وسوسه شخص را کنترل می کند-

درمان قطعی-درمان تلفنی از راه دور با قیمت مناسب-هزینه تماس اول رایگان می باشد.

تلفن تماس جهت سفارش این دارو=09361626191

یگانه