تریاک از جمله داروهای گیاهی است که به صورت گیاه کامل در طبیعت وجود دارد و بسیاری از ترکیبات آن را به خوبی می شناسیم 

شربت تریاک یا تریاک ، بهترین گزینه دارویی برای درمان انواع اعتیاد .

آن گونه که تاریخ طب و داروسازی حکایت می کند ، از زمانی که بشر با مسئله بیماری و استفاده از دارو برای مقابله و یا درمان بیماری ها آشنا شد تا سال 1851 میلادی تمامی داروها طبیعی بوده و بشر بدون تغییر در ساختار آن ها از این داروها که در طبیعت در دسترس او بوده استفاده می کرده است . در سال 1851 اولین فراورده و داروی سنتتیک یا شیمیایی به دست انسان ساخته شد و آن فراورده ، اوره نام داشت . به بیان دیگر تمامی داروهای شیمیایی و سنتتیک که امروزه در دسترس بشر قرار دارد حاصل یک و نیم قرن گذشته می باشد .

در ابتدا تصور می شد انسان به کشف و موفقیت بزرگی دست یافته و دیگر نگرانی چندانی برای مقابله و درمان بیماری ها نخواهد داشت زیرا به راحتی می توانست انواع داروها را بدون محدودیت تولید کند اما با گذشت سه چهار دهه از ورود داروهای شیمیایی به عرصه طب و طبابت ، عوارض زیان بار مصرف داروهای شیمیایی چهره خود را آشکار کرد . عوارض و زیان های مصرف داروهای شیمیایی تا جایی پیش رفت که دیگر واژه عارضه و زیان ، بیان کاملی از حالات ایجاد شده در اثر مصرف داروهای شیمیایی نبود و واژه فاجعه نیز در بیان این نتایج به کار گرفته شد . تالیدومی فاجعه ای بود که بوسیله داروهای شیمیایی به وجود آمد و حاصل آن 25 هزار کودک ناقص الخلقه بود که هنوز هم در صورت زنده بودن آن ها ، کارخانه های سازنده داروهای مسبب به آن ها غرامت می پردازند .

دانش فارماکولوژیک و داروشناسی معتقد است هیچ داروی شیمیایی وجود ندارد که بدون عارضه و زیان باشد . داروهای شیمیایی اثرات مفید بسیاری نیز دارند و خدمات زیادی به بشریت ارائه داده اند اما دانش داروسازی به دنبال راه هایی است که بتواند به داروهایی دست یابد که حداقل عوارض را داشته باشند . در همین راستا در حال حاضر استفاده از داروهای گیاهی و طبیعی به جای داروهای شیمیایی موضوعی است که اهمیت به سزایی یافته زیرا تجربه ثابت کرده است که داروهای گیاهی هرگز عوارض و زیان های داروهای شیمیایی را ندارند .

این که چرا داروهای گیاهی عوارض خطرناک داروهای شیمیایی را ندارند ، موضوعی است که تا حد امکان در پستهای بعدی به آن اشاره می کنیم .